• Facebook

    משרדנו ייצג 12 זוגות מול בנק ירושלים

    משרדנו ייצג 12 זוגות מול בנק ירושלים בפרשת איזי טו ווד בעקבותיה הפסידו זוגות צעירים עשרות אלפי ש"ח כאשר הבנק היווה גורם אשר היה באפשרותו למנוע הפסדים אלו.

    עו"ד בראון התראיין בכתבת הבוקר בערוץ 13 והסביר מדוע קיימת לבנק אחריות כלכלית מול הזוגות


    לצפייה