תחומי התמחות

תביעות נגזרות
ודיני חברות

ייצוג בעלי מניות ודירקטורים כתובעים בתביעות נגזרות, הן בייצוג בעלי מניות, נושאי משרה ואורגנים בכירים בחברות בהיותם נתבעים בתביעות אלה.

דיני ירושה ועזבונות

עריכת צוואות, קבלת צו ירושה, צו לקיום צוואה, ניהול עיזבונות וכיוצ"ב

חדלות פרעון

דיני פשיטות הרגל, פירוק חברות, הקפאות הליכים הסדרי נושים, הבראת חברות,הליכי גביה, מימוש בטוחות ואגרות חוב וייצוג נושים. 

משפט אזרחי

תביעות כספיות הנוגעות להלוואות, ערבויות, משכונים, שעבודים, המחאות חיובים, פירוק שיתוף , ייצוג בבתי משפט בערכאות השונות וכן בהליכי בוררות וגישור.