הקפאת הליכים לקרדיאקס מדיקל, הסטרט -אפ שמפתח מכשיר החייאה

  • Facebook